Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinnad alates 01.01.2021

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinnad alates 01.01.2021 (eurot/m3)
Teenuse nimetus Hind km.-ta Hind km.ga
tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,000 1,200
tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,702 2,0424
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 1,693 2,0316
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 2,334 2,8008