Aruanded

2015 Majandusaasta Aruanne

Ettevõtte tegevusaruanne ja eesmärgid

OÜ Loo Vesi investeeris 2016 aastal põhivarasse 65560.35 eurot. Suuremad ehitusobjektid olid järgmised:
1. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine Neeme külas Sadama teel;
2. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamine Kostiveres (farmide piirkond).

2017 aastal on kavas:
1. Positiivse rahastusotuse korral alustada Kostivere vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistöödega (hinnanguline maksumus 700000 eur);
2. Rekonstrueerida Haljava reoveepuhasti;
3. Rekonstrueerida Neeme veetöötlusjaam.