Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinnad

OÜ Loo Vesi veeteenuse hinnad alates 01.01.2024

 
Teenuse nimetus hind km-ta hind km-ga
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,32 1,61
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,97 2,40
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 2,06 2,51
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 2,65 3,23