Veekatkestus Uus-Rebala külas 08.06.2024

8.juunil toimub Uus-Rebala külas 10:00 – 12.00 veekatkestus seoses läbipõlenud 2. astme pumba vahetusega.

Veekatkestus Uus-Rebalas elektririkke tõttu 07.06.2024

Uus-Rebala külas on 07.06.2024 elektririkke tõttu veekatkestus. Katkestuse kestus ei ole teada. Veevarustus taastub elektririkke likvideerimisel.

Loo Vesi OÜ teostab Jõelähtme vallas vee- ja kanalisatsiooniühenduste kontrolli.

Loo Vesi OÜ teostab Jõelähtme vallas vee- ja kanalisatsiooniühenduste kontrolli. Kinnistul, kus võib olla rajatud ebaseaduslik veevärgi ja/või –kanalisatsiooniühendus, palume kliendil omaalgatuslikult ühendust võtta Loo Vesi OÜ-ga. Ebaseaduslikuks ühenduseks loetakse mistahes torustiku ühendust ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ilma liitumislepingu või teenuslepinguta ja tehnilise järelevalveta.

Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/419102017026

30.05 Jõeääre tee, Loo alevikus ringliikluseks suletud.

Seoses kaevetöödega sadeveetoru paigaldamiseks Jõeääre teele on homme, 30.05.2024, kella 9.00 – 17.00 suletud Jõeääre tee ringliiklus.

Vastutustundlikum veetarbimine põuaperioodil.

Seoses kuumade ilmadega on äkiliselt kasvanud vee tarbimine kastmise eesmärgil. Kui kastmine on vajalik, siis palume joogiveega kastmist vältida tarbimise kõrgaegadel: 7:00-10:00 ja 17:00-22:00. Soovitame kasta hilisõhtusel ajal, sest nii ei aurustu vesi lõõmava päikese all kohe ära. Kui vett kasutatakse säästlikult, hoiab aiapidaja oma kulud kontrolli all. Kogu piirkonna jaoks tähendab säästlik tarbimine aga seda, et säilib tavapärane veesurve ja vajalik joogiveevaru kõigi tarbijate jaoks.

Oma veetarbimist veidi piirates saab igaüks anda panuse, et puhast joogivett jaguks kõigile ka suvisel perioodil.

Veekatkestus Haljava külas 13.05.2024

Seoses õhuliinide remondiga on Haljava külas veekatkestus 13.05.2024 11.00 – 14.00

Veekatkestus Nehatu külas 02.05.2024

Seoses avariitöödega on Nehatu külas veekatkestus 02.05.2024 10.00 – 13.00

Seoses avariitöödega on 10.04 8:00 – 9.00 veekatkestus Saha tee 9F ja 11 tarbimiskohtades.

Seoses avariitöödega on 10.04 8:00 – 9.00 veekatkestus Saha tee 9F ja 11 tarbimiskohtades.

Vabandame ebameeldivuste pärast.

Veekatkestus Saha külas 09.04.2024

09.04.2024 10.00 – 14:00 toimub  Hindreku teel, Saage teel ja Laurimäe teel veekatkestus seoses Elektrilevi poolt planeeritud elektrikatkestusega alajaama hoolduse tõttu.

Purgimisteenuse tellimine nädalavahetustel

Alates 1.04.2024 pakub Loo Vesi OÜ purgimisteenust eelneval kokkuleppel ka nädalavahetusel.

Teenuse tellimine kodulehe kaudu https://loovesi.ee/purgimine/. Lisainfosse palun märkida „purgimine nädalavahetusel“. Peale tellimuse esitamist võetakse Teiega ühendust.