Veekatkestus Uus-Rebalas 28.02 9.00 – 17.00

Uus-Rebalas toimub 28.02 veekatkestus kella 9.00 – 17.00. Teostatakse trassipesu ja pumpla hooldust.

Vabandame ebameeldivuste pärast.

Veekatkestus Loo alevikus 22.02.2024

22.02.2024 11:00-15:00 toimub Loo alevikus, Jõeääre tee, Kruusimäe tee ja Kruusimäe põik tarbimiskohtadel veekatkestus seoses veetorustiku remondiga.

Vabandame ebameeldivuste pärast.

Uue käibemaksumääraga hinnad

01.01.2024 tõusis Eesti Vabariigis käibemaksumäär seniselt 20%-lt 22%-le. Detsembris osutatud teenused on maksustatud 20% maksumääraga, jaanuaris osutatud teenused juba uue, 22% maksumääraga. Sellest tulenevalt kehtib uus hinnakiri alates 01.01.2024

Teenuse nimetus Ühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
Tehniliste tingimuste väljastamine, tarbimine kuni 2,5m³/d tk 30,00 € 36,60 €
Tehniliste tingimuste väljastamine, tarbimine alates 2,5m³/d tk 50,00 € 61,00 €
Veeühenduse avamine kliendi tellimisel kord 20,00 € 24,40 €
Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel kord 20,00 € 24,40 €
Veeühenduse sulgemine võlgnevuse tõttu kord 40,00 € 48,80 €
Võlgnevuse tõttu peatatud veeühenduse taastamine kord 40,00 € 48,80 €
Veearvesti plommimine kord 9,00 € 10,98 €
Näitude fikseerimine Loo Vesi OÜ poolt (nt näitude mitteteatamise korral) kord 9,00 € 10,98 €
Veearvesti vahetus kliendi tellimisel (demontaaz, montaaz, plommimine), lisandub taatlemise maksumus ja transport kord 60,00 € 73,20 €
Teenustöö (min arvestus 0,5 tundi)ja 1 mees tund 30,00 € 36,60 €
Vee- või kanalisatsioonianalüüsi võtmine ja laborisse viimine (lisandub analüüsi maksumus) kord 50,00 € 61,00 €
Ekskavaatoritöö (min arvestus 0,5 tundi) tund 30,00 € 36,60 €
Ekskavaatoritööd hüdrovasaraga tund 40,00 € 48,80 €
VK-torustike ettenäitamine/ mahamärkimine tund Esimene tund 50,00 €, iga järgnev tund 30,00€ Esimene tund 61,00 €, iga järgnev tund 36,60€
Reovee äravedu Jõelähtme valla piires kord 95,00€ 115,90

Veekatkestus Ihasalu külas 19.12.2023

19.12 2023 10.30 – 14:30 toimub Ihasalus, Metsahundi teel veekatkestus seoses Elektrilevi poolt planeeritud elektrikatkestusega õhuliinide hoolduse tõttu.

Veekatkestus Saha külas 26.09.2023

26.09 2023 9:45 – 11:45 toimub Hindreku teel, Saha külas veekatkestus seoses planeeritud elektrikatkestusega õhuliini hoolduse tõttu.

Veekatkestus Uuskülas 25.09.2023

25.09.2023 10:15 – 14:15 toimub Uuskülas veekatkestus seoses planeeritud elektrikatkestusega õhuliini hoolduse tõttu.

21.09.2023 veekatkestus Hindreku teel

21.09 2023 11:00 – 15:00 toimub Hindreku teel veekatkestus seoses Elektrilevi poolt planeeritud elektrikatkestusega alajaama hoolduse tõttu

Uus-Rebala joogivee mittevastavus kvaliteedinõuetele

20.09.2021 andis Sillaotsa II elektri- ja veeühistu Uus-Rebala veevarustuse koos veetöötlusega üle Loo Vesi OÜ-le ilma  kloriidide ärastamiseks vajalike  pöördosmosiseadmeteta, mille tõttu veevärki edastatav vesi ei vasta kloriidide osas joogivee kvaliteedinõuetele (lubatud piirkontsentratsioon 250 mg/l (kvaliteediklass I), tegelik 335 mg/l).

Ruumipuudusel pole pumplasse võimalik pöördosmoosi seadmeid paigaldada, seetõttu ühendatakse Uus-Rebala veevärk 2024.aastal Männisalu veevärgiga.

Mis on kloriidid?

Kloriidid Cl- on soolad, mis moodustuvad kloori ja metallide ühinemisel (NaCl). Looduslikult satub kloriide vette vihmavees lahustunud sooladena. Suur kloriidide sisaldus võib olla põhjustatud merevee mõjust (merevee filtratsioon põhjavette) või kaudselt vana merepõhja ladestistest vees lahustunud sooladena. Vähese soolasisaldusega põhjavesi võib lahustada ka aluspinnast. Kloriidide sisaldus võib olla põhjustatud ka vee reostusest (põllumajanduse, tööstuste, lumetõrje, kanalisatsiooni lekked). Ka suureneb kloriidide hulk vee kloreerimisega.

Probleemid.

Kloriid näitab vee soolsust. Joogivee kloriidide kõrge sisaldus põhjustab vee maitse halvenemist, vesi muutub soolakaks, ka võib liigne kloriidide sisaldus aktiviseerida torustikes korrosiooni protsessi, põhjustades metallide hulga suurenemist vees.

Küsimuste korral vastame telefonil 60 80 705 või e-maili aadressil loovesi@loovesi.ee

Veekatkestus Kostiveres

Seoses hooldustöödega toimub Kostiveres Aali tänavas veekatkestus 3.08.2023 kella 9.00 – 12.00.

Vabandame ebameeldivuste pärast.

Veekatkestus Manniva külas

Seoses veeavariiga on Mannivas külas veekatkestus. Veevarustus peaks taastuma hiljemalt 31.07. õhtuks.

Vabandame ebameeldivuste pärast.