21.09.2023 veekatkestus Hindreku teel

21.09 2023 11:00 – 15:00 toimub Hindreku teel veekatkestus seoses Elektrilevi poolt planeeritud elektrikatkestusega alajaama hoolduse tõttu

Uus-Rebala joogivee mittevastavus kvaliteedinõuetele

20.09.2021 andis Sillaotsa II elektri- ja veeühistu Uus-Rebala veevarustuse koos veetöötlusega üle Loo Vesi OÜ-le ilma  kloriidide ärastamiseks vajalike  pöördosmosiseadmeteta, mille tõttu veevärki edastatav vesi ei vasta kloriidide osas joogivee kvaliteedinõuetele (lubatud piirkontsentratsioon 250 mg/l (kvaliteediklass I), tegelik 335 mg/l).

Ruumipuudusel pole pumplasse võimalik pöördosmoosi seadmeid paigaldada, seetõttu ühendatakse Uus-Rebala veevärk 2024.aastal Männisalu veevärgiga.

Mis on kloriidid?

Kloriidid Cl- on soolad, mis moodustuvad kloori ja metallide ühinemisel (NaCl). Looduslikult satub kloriide vette vihmavees lahustunud sooladena. Suur kloriidide sisaldus võib olla põhjustatud merevee mõjust (merevee filtratsioon põhjavette) või kaudselt vana merepõhja ladestistest vees lahustunud sooladena. Vähese soolasisaldusega põhjavesi võib lahustada ka aluspinnast. Kloriidide sisaldus võib olla põhjustatud ka vee reostusest (põllumajanduse, tööstuste, lumetõrje, kanalisatsiooni lekked). Ka suureneb kloriidide hulk vee kloreerimisega.

Probleemid.

Kloriid näitab vee soolsust. Joogivee kloriidide kõrge sisaldus põhjustab vee maitse halvenemist, vesi muutub soolakaks, ka võib liigne kloriidide sisaldus aktiviseerida torustikes korrosiooni protsessi, põhjustades metallide hulga suurenemist vees.

Küsimuste korral vastame telefonil 60 80 705 või e-maili aadressil loovesi@loovesi.ee

Veekatkestus Kostiveres

Seoses hooldustöödega toimub Kostiveres Aali tänavas veekatkestus 3.08.2023 kella 9.00 – 12.00.

Vabandame ebameeldivuste pärast.

Veekatkestus Manniva külas

Seoses veeavariiga on Mannivas külas veekatkestus. Veevarustus peaks taastuma hiljemalt 31.07. õhtuks.

Vabandame ebameeldivuste pärast.

15.juunil 2023 10.00-13.00 toimub Liivamäe külas veekatkestus seoses veetorustiku ehitusega

Suurekivi tee 2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,21,23,25,27,29.

Muinaspõllu tee 1,2,4,6,12,14,16.

Vabandame ebameeldivuste pärast.

Lõppeb kastmisvee eraldi mõõtmine

Et panustada põhjaveevarude kaitsmisele ja  suunata elanikkonda joogivee säästvale kasutusele,
lõpeb alates 01.04.2023 kastmisvee eraldi mõõtmine ja arvestamine

Alates 01.04.2023 lõpetab Loo Vesi OÜ sularahas arvlemise

Alates 01.04.2023 lõpetab Loo Vesi OÜ sularahas arvlemise