Pirgit Pruual

Autori postitused

Veekatkestus Uus-Rebala külas 08.06.2024

8.juunil toimub Uus-Rebala külas 10:00 – 12.00 veekatkestus seoses läbipõlenud 2. astme pumba vahetusega.

Veekatkestus Uus-Rebalas elektririkke tõttu 07.06.2024

Uus-Rebala külas on 07.06.2024 elektririkke tõttu veekatkestus. Katkestuse kestus ei ole teada. Veevarustus taastub elektririkke likvideerimisel.

Loo Vesi OÜ teostab Jõelähtme vallas vee- ja kanalisatsiooniühenduste kontrolli.

Loo Vesi OÜ teostab Jõelähtme vallas vee- ja kanalisatsiooniühenduste kontrolli. Kinnistul, kus võib olla rajatud ebaseaduslik veevärgi ja/või –kanalisatsiooniühendus, palume kliendil omaalgatuslikult ühendust võtta Loo Vesi OÜ-ga. Ebaseaduslikuks ühenduseks loetakse mistahes torustiku ühendust ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ilma liitumislepingu või teenuslepinguta ja tehnilise järelevalveta. Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/419102017026

30.05 Jõeääre tee, Loo alevikus ringliikluseks suletud.

Seoses kaevetöödega sadeveetoru paigaldamiseks Jõeääre teele on homme, 30.05.2024, kella 9.00 – 17.00 suletud Jõeääre tee ringliiklus.

Vastutustundlikum veetarbimine põuaperioodil.

Seoses kuumade ilmadega on äkiliselt kasvanud vee tarbimine kastmise eesmärgil. Kui kastmine on vajalik, siis palume joogiveega kastmist vältida tarbimise kõrgaegadel: 7:00-10:00 ja 17:00-22:00. Soovitame kasta hilisõhtusel ajal, sest nii ei aurustu vesi lõõmava päikese all kohe ära. Kui vett kasutatakse säästlikult, hoiab aiapidaja oma kulud kontrolli all. Kogu piirkonna jaoks tähendab säästlik tarbimine aga …

Jätka lugemist