Vee- ja kanalisatsioonitorustike, reoveepumpla ning reoveemõõdusõlme projekteerimis-ehitustööd Jõelähtme vallas Nuudi teel

EL Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti elluviimisel Uusküla ÜVK rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on ellu viimisel ja/või läbi viidud alljärgnevad riigihanked (vt ka Https://Riigihanked.Riik.Ee/):

 1. Ehitustööde avatud riigihange ” Vee- ja kanalisatsioonitorustike, reoveepumpla ning reoveemõõdusõlme projekteerimis-ehitustööd Jõelähtme vallas Nuudi teel“ (riigihanke viitenumber 229788). Hange oli jagatud kaheks osaks.
  Pakkumuste esitamise tähtajaks 17.12.2020 esitati mõlemale osale seitse (7) pakkumust.
  Hanke Osas 1 („Nuudi tee survekanalisatsioonitorustiku ja reoveemõõdusõlme projekteerimis-ehitustööd“) tunnistati edukaks Watercom OÜ (reg nr 11944939) pakkumuse maksumusega 365 925,00 EUR (lisandub käibemaks).
  Osas 2 tunnistati hankemenetlus ebaõnnestunuks, kuna kõikide pakkumuste maksumused ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust.
 2. Ehitustööde avatud riigihange “Jõelähtme valla Uusküla küla ÜVK torustike ja reoveepumplate ehitustööde II etapp“ (riigihanke viitenumber 224661).
  Hange oli jagatud kaheks osaks.
  Pakkumuste esitamise tähtajaks 08.09.2020 esitati Osale 1 kuus pakkumust ja  Osale 2 seitse pakkumust.
  Edukaks tunnistati:
  Osas 1  Watercom OÜ (reg nr 11944939) poolt esitatud pakkumus maksumusega 1 466 073,00 EUR (lisandub käibemaks);
  Osas 2 AS Merko Ehitus Eesti (reg nr 12203636) poolt esitatud pakkumus maksumusega 1 269 374,85 EUR (lisandub käibemaks).
  Mõlemad lepingud allkirjastati 30.09.2020.
  Tööde tähtaeg: 18.11.2021.
 3. Teenuste avatud riigihange „Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimisel ning laiendamisel, II etapp“ (riigihanke viitenumber 225911).
  Pakkumuste esitamise tähtajaks 25.08.2020 esitati 5 pakkumust.
  Edukaks tunnistati Tallinna Linnaehituse AS (reg nr 10307171) poolt esitatud pakkumus maksumusega 23 900,00 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 01.10.2020.
 4. Ehitustööde avatud riigihange “ Jõelähtme valla Uusküla küla ÜVK torustike ja reoveepumplate projekteerimis-ehitustööde 1. etapp. Uusküla tee piirkond“ (riigihanke viitenumber 207131).
  Pakkumuste esitamise tähtajaks 03.05.2019 esitati 7 pakkumust.
  Edukaks tunnistati Watercom OÜ (reg nr 11944939) poolt esitatud pakkumus maksumusega 877 432,50 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 29.05.2019.
  Tööde lõpp: juuni 2020.
 5. Ehitustööde avatud riigihange “Jõelähtme valla Uusküla küla veetöötlusjaama ja II astme pumpla projekteerimis-ehitustööd “ (viitenumber registris 211533).
  Pakkumuste esitamise tähtajaks 12.08.2019 esitati 3 pakkumust.
  Edukaks tunnistati Schöttli Keskkonnatehnika AS (reg nr 10165908) poolt esitatud pakkumus maksumusega 266 070,00 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 11.09.2019.
  Tööde lõpp: august 2020.
 6. Teenuste avatud riigihange „Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimisel ning laiendamisel, 1. etapp“ (riigihanke viitenumber 208144).
  Pakkumuste esitamise tähtajaks 14.05.2019 esitati 5 pakkumust.
  Edukaks tunnistati AS Infragate Eesti (reg nr 10845129) poolt esitatud pakkumus maksumusega 23 480,00 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 19.06.2019.
 7. Teenuste avatud riigihange „Jõelähtme valla Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise uurimis-projekteerimistööd“ (riigihanke viitenumber 205470).
  Pakkumuste esitamise tähtajaks 12.03.2019 esitati 3 pakkumust.

Edukaks tunnistati AS Infragate Eesti (reg nr 10845129) poolt esitatud pakkumus maksumusega 66 820,00 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 04.05.2019.