Loo Vesi OÜ teostab Jõelähtme vallas vee- ja kanalisatsiooniühenduste kontrolli.

Loo Vesi OÜ teostab Jõelähtme vallas vee- ja kanalisatsiooniühenduste kontrolli. Kinnistul, kus võib olla rajatud ebaseaduslik veevärgi ja/või –kanalisatsiooniühendus, palume kliendil omaalgatuslikult ühendust võtta Loo Vesi OÜ-ga. Ebaseaduslikuks ühenduseks loetakse mistahes torustiku ühendust ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ilma liitumislepingu või teenuslepinguta ja tehnilise järelevalveta.

Jõelähtme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/419102017026