Lõppeb kastmisvee eraldi mõõtmine

Et panustada põhjaveevarude kaitsmisele ja  suunata elanikkonda joogivee säästvale kasutusele,
lõpeb alates 01.04.2023 kastmisvee eraldi mõõtmine ja arvestamine