Uus-Rebala joogivee mittevastavus kvaliteedinõuetele

20.09.2021 andis Sillaotsa II elektri- ja veeühistu Uus-Rebala veevarustuse koos veetöötlusega üle Loo Vesi OÜ-le ilma  kloriidide ärastamiseks vajalike  pöördosmosiseadmeteta, mille tõttu veevärki edastatav vesi ei vasta kloriidide osas joogivee kvaliteedinõuetele (lubatud piirkontsentratsioon 250 mg/l (kvaliteediklass I), tegelik 335 mg/l).

Ruumipuudusel pole pumplasse võimalik pöördosmoosi seadmeid paigaldada, seetõttu ühendatakse Uus-Rebala veevärk 2024.aastal Männisalu veevärgiga.

Mis on kloriidid?

Kloriidid Cl- on soolad, mis moodustuvad kloori ja metallide ühinemisel (NaCl). Looduslikult satub kloriide vette vihmavees lahustunud sooladena. Suur kloriidide sisaldus võib olla põhjustatud merevee mõjust (merevee filtratsioon põhjavette) või kaudselt vana merepõhja ladestistest vees lahustunud sooladena. Vähese soolasisaldusega põhjavesi võib lahustada ka aluspinnast. Kloriidide sisaldus võib olla põhjustatud ka vee reostusest (põllumajanduse, tööstuste, lumetõrje, kanalisatsiooni lekked). Ka suureneb kloriidide hulk vee kloreerimisega.

Probleemid.

Kloriid näitab vee soolsust. Joogivee kloriidide kõrge sisaldus põhjustab vee maitse halvenemist, vesi muutub soolakaks, ka võib liigne kloriidide sisaldus aktiviseerida torustikes korrosiooni protsessi, põhjustades metallide hulga suurenemist vees.

Küsimuste korral vastame telefonil 60 80 705 või e-maili aadressil loovesi@loovesi.ee