Teata arvestinäit

  * kohustuslikud väljad.
  Nimi*
  E-post*
  Tarbimiskoha aadress*
  Külm vesi
  Soe vesi
  Kastmisvesi

  NB! Seoses korooonaviiruse laia levikuga ei võta Loo Vesi vastu tellimusi korterisisestele töödele. Samuti ei teostata arveldusi  sularahas.

   

  Kallid Loo Vee kliendid, kui Te pole arvet saanud palun helistage meile. Esitatud veenäidud ei jõua üksikutel juhtudel kohale. Vabandame.

   

  Uued veeteenuse hinnad

  Konkurentsiamet kooskõlastas novembris 2020 uued veeteenuste hinnad, millega seoses kehtivad 1.jaanuarist 2021 OÜ Loo Vesi klientidele järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  • Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,200€/m3 (1,000€/m3, millele lisandub käibemaks)
  • Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele  2,0316€/m3 (1,693€/m3, millele lisandub käibemaks)
  • Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 2,0424€/m3 (1,702€/m, millele lisandub käibemaks)
  • Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele  2,8008€/m3 (2,334€/m3+, millele lisandub käibemaks).

  Milliseid tegevusi ja toiminguid hinda arvestatakse?

  Vee- ja kanalisatsiooni teenus on eraldi olevad teenused, mille osas esitatakse arve eraldi, mistõttu ka nende teenuste osutamiseks vajalike kulude osas peetakse eraldi arvestust. Reeglina on vee hind madalam, sest reovee puhastamise ja ärajuhtimise ehk kanalisatsiooni teenuse osutamiseks vajalikud tegevused ja seadmed-ehitised on kallimad.

  Nii vee kui ka kanalisatsiooni teenuse hind kujuneb lähtudes Konkurentsiameti poolt välja töötatud metoodikast. Konkurentsiamet on väga detailselt määratlenud need kulud ja tegevused , mida võib vee ja kanalisatsiooni teenuse hinnas arvestada. Seega ei lähe kõik vee-ettevõtja kulud hinna arvestusse, mistõttu osade kulude katmiseks peab vee-ettevõtja pakkuma lisaks täiendavaid teenuseid. Sellisel eeltoodud viisil on arvestatud ka uued hinnad.   Uute hindade puhul on võetud vee ja kanalisatsiooniteenuse maksumuse arvestamisel aluseks ainult need Loo Vesi poolt tehtavad tegevused ja toimingud, mis vastavad järgmistele tingimustele:

  • Põhjendatud tegevuskulud.
  • Investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks.
  • Keskkonnanõuete täitmisega seotud kulud.
  • Kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisega seotud kulud.
  • Põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt.
  • Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine ja uuendamine.

  Loo Vesi veel hetkel kehtivad hinnad kehtestati 2012 ehk 8 aastat tagasi. Selle kaheksa aasta jooksul on oluliselt tõusnud kõikide teenuste osutamiseks vajalike asjade/teenuste maksumus, mistõttu ei ole võimalik enam tagada teenuse osutamist nn vana ehk kehtiva hinnaga.

  Milline on uus hind võrreldes teiste vee-ettevõtjate veeteenuste hinnadadega?

  Jõelähtme vallas on hetkel veeteenuse (vesi + kanal) maksumus tarbijale (erakliendile) 2,62 eurot, uue hinnakirja alusel on see nüüd 3,23 eurot kuupmeeter. Eesti Vee-ettevõtete Liidus olevate vee-ettevõtete hulgas kõige odavam teenuse hind on 1,65 eurot ja kalleim 6,15 eurot.

  Alates uue aasta jaanuarist ehk 01.01.2021 hakkab maksma vesi erakliendile 1,20 eurot (hind toodud käibemaksuga, vee hinnad Eestis on vahemikus 0,74 – 2,51 eurot) ning kanaliteenus 2,0316eurot (hind toodud käibemaksuga, kanalisatsiooni hinnad Eestis vahemikus 0,71 – 3,42 eurot) kuupmeeter.

  Miks on uued hinnad vajalikud?

  Kuna Jõelähtme vald on maa-alaliselt väga suur, siis on vajalik hoida töös ja arendada palju rohkem puurkaeve ja veetöötlussüsteeme ning reoveepuhastuslahendusi ühe tarbija kohta arvestades kui näiteks Tallinnas või teistes lähiala omavalitsustes.  Seega läheb nii teenuse igapäevaseks osutamiseks kui ka arendamiseks rohkem ressurssi kui tihedama inimeste arvuga piirkondades. Uute hindadega on võimalik nii  arendada ühisveevärki ja kanalisatsiooni kui ka pakkuda kvaliteetsemat teenust. Kokkuvõtvalt on võimalik teha korda need kitsaskohad, mis on eelnevalt pakutavat teenuse kvaliteeti mõjutanud.

  Ametlik teadaanne

  OÜ Loo Vesi teadaanne

  OÜ Loo Vesi annab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõike 1 alusel teada, et Konkurentsiamet on oma 24.11.2020.a otsusega nr 9-3/2020-013 kooskõlastanud OÜ Loo Vesi uued veeteenuste hinnad. Alates 01.01.2021.a kehtivad OÜ Loo Vesi klientidele järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

  • Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,000€/m3+KM (1,200€/m3 käibemaksuga)
  • Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,702€/m3+KM (2,0424€/m3 käibemaksuga)
  • Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele  1,693€/m3+KM (2,0316€/m3 käibemaksuga)
  • Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele  2,334€/m3+KM (2,8008€/m3 käibemaksuga)