Teata arvestinäit

* kohustuslikud väljad.
Nimi*
E-post*
Tarbimiskoha aadress*
Külm vesi
Soe vesi
Kastmisvesi

Lugupeetud Iru, Neeme ja Kaberneeme külade kliendid

OÜ Loo Vesi pöördub teie poole palvega vähendada või võimalusel isegi loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena. Külade  ühisveevärgid ei ole dimensioneeritud kastmisvee tagamiseks ning kui seda ülemäära tehakse, on tagajärjeks kõigile ebameeldivad veekatkestused.

OÜ Loo Vesi juhatus