Teenuste avatud riigihange „Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimisel ning laiendamisel, 1. etapp“ (viitenumber registris 208144).

E-menetlusega riigihange on Riigihangete Registris välja kuulutatud 25.04.2019.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.05.2019 kell 16:00.

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

Ehitustööde avatud riigihange “Jõelähtme valla Uusküla küla veetöötlusjaama ja II astme pumpla projekteerimis-ehitustööd “ (viitenumber registris 207753).

E-menetlusega riigihange on Riigihangete Registris välja kuulutatud 25.04.2019.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 21.05.2019 kell 16:00.

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/