Ehitustööde avatud riigihange Jõelähtme valla Uusküla küla ÜVK torustike ja reoveepumplate projekteerimis-ehitustööde 1. etapp. Uusküla tee piirkond” (viitenumber registris 207131).

E-menetlusega riigihange on Riigihangete Registris välja kuulutatud 03.04.2019.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 3.05.2019 kell 15:00.

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

Teenuste avatud riigihange “Jõelähtme valla Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise uurimis-projekteerimistööd” (viitenumber registris 205470).

E-menetlusega riigihange kuulutati Riigihangete Registris välja 22.02.2019.

Pakkumuste esitamise tähtajaks 12.03.2019 esitati 3 pakkumust.

Edukaks tunnistati AS Infragate Eesti (reg nr 10845129)  poolt esitatud pakkumus maksumusega 66 820,00 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 05.04.2019.