Kategooria: Hanked

Vee- ja kanalisatsioonitorustike, reoveepumpla ning reoveemõõdusõlme projekteerimis-ehitustööd Jõelähtme vallas Nuudi teel

EL Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti elluviimisel Uusküla ÜVK rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on ellu viimisel ja/või läbi viidud alljärgnevad riigihanked (vt ka Https://Riigihanked.Riik.Ee/): Edukaks tunnistati AS Infragate Eesti (reg nr 10845129) poolt esitatud pakkumus maksumusega 66 820,00 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 04.05.2019.