Autori postitused

15.juunil 2023 10.00-13.00 toimub Liivamäe külas veekatkestus seoses veetorustiku ehitusega

Suurekivi tee 2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,21,23,25,27,29. Muinaspõllu tee 1,2,4,6,12,14,16. Vabandame ebameeldivuste pärast.

Lõppeb kastmisvee eraldi mõõtmine

Et panustada põhjaveevarude kaitsmisele ja  suunata elanikkonda joogivee säästvale kasutusele, lõpeb alates 01.04.2023 kastmisvee eraldi mõõtmine ja arvestamine

Alates 01.04.2023 lõpetab Loo Vesi OÜ sularahas arvlemise

Alates 01.04.2023 lõpetab Loo Vesi OÜ sularahas arvlemise

Vee- ja kanalisatsioonitorustike, reoveepumpla ning reoveemõõdusõlme projekteerimis-ehitustööd Jõelähtme vallas Nuudi teel

EL Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti elluviimisel Uusküla ÜVK rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on ellu viimisel ja/või läbi viidud alljärgnevad riigihanked (vt ka Https://Riigihanked.Riik.Ee/): Edukaks tunnistati AS Infragate Eesti (reg nr 10845129) poolt esitatud pakkumus maksumusega 66 820,00 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 04.05.2019.